Μπροσούρα “Δικαιώματα ή Απελευθέρωση των Ζώων;”

Το κείμενο αυτό αποτελεί εισήγηση που παρουσιάστηκε από τη Συνέλευση για την Αντισπισιστική Δράση στο Vegan Καφενείο, στις 3 Δεκεμβρίου 2012.

Μπροσούρα: Δικαιώματα ή Απελευθέρωση των Ζώων;