Μπροσούρα “Επικεντρώνοντας στα Ζώα: Η ηθολογία και ο παρωχημένος ανθρωπισμός της αριστεράς”

Αυτό το δοκίμιο θέτει διάφορα ερωτήματα σχετικά με την πολιτική της ανθρώπινης ταυτότητας – τις κοινωνικές, πολιτικές, και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, για το πώς οι άνθρωποι βλέπουν και χειραγωγούν τους εαυτούς τους ως μέλη ενός ξεχωριστού είδους σε σχέση με άλλα είδη και τη Γη συνολικά.

Μπροσούρα: Επικεντρώνοντας στα Ζώα: Η ηθολογία και ο παρωχημένος ανθρωπισμός της αριστεράς