Μπροσούρα “Σπισισμός και Γλώσσα”

Το φυλλάδιο αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή την 1η Τριήμερη Αντισπισιστική Συνάντηση στην Παλιόχωρα της Κρήτης τον Αύγουστο του 2011. Αφορά στην κάλυψη υλικού σχετικού με τη θεματική συζήτηση «Σπισισμός και γλώσσα».

Μπροσούρα: Σπισισμός και Γλώσσα